Petter Säterhed är projektledare på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och säkerhetskonsult med mångårig erfarenhet från stora och små evenemang. Petter berättar om vikten av ett gott säkerhetsarbete i planering och genomförande av publika evenemang, och om den komplexa relationen mellan säkerhet, trygghet och goda upplevelser.