Cilla Ilhammar är utvecklingsledare på MUCF. Hon leder arbetet med myndighetens demokratiuppdrag och är ansvarig för ungdomsenkäten Lupp.