torsdag 25 augusti

10:45

Carin Götblad ger dig verktyg att driva utvecklingsarbete i stora och medelstora organisationer. Hennes metod med ökat inflytande och ansvarstagande bland medarbetarna i linje har visat sig ge resultat i verkligheten. Med motivation och konfliktlösning har hon kunnat förändra mycket föråldrade strukturer. Hon delar även frikostigt med sig av egna erfarenheter och exempel från sin tid som chef på olika nivåer i olika företag och organisationer, bland annat om hur hon har fått in nya perspektiv på gamla frågor och hur hon använt konflikter som en drivkraft i utvecklingsarbetet.

Carin Götblad, Polismästare (Tidigare regionpolischef för Polisregion Mitt: Uppsala län, Gävleborg och Västmanlands län)