onsdag 24 augusti

08:10

Prisceremoni för Sveriges friluftskommun 2022 och Årets förbättrare 2022.

För friluftslivet var 2021 ett speciellt år. Luften är fri/Friluftslivets År genomfördes över hela landet och uppmärksammade friluftsliv i alla former och för alla, men särskilt för målgrupperna, barn och ovana friluftsutövare. Även pandemin har påverkat friluftslivsvanorna.

Kommunerna har en viktig roll för friluftslivet. För att uppmärksamma och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv delar Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv årligen, sedan 2010, ut pris till Sveriges friluftskommun. Även den kommun som förbättrat sitt arbete mest jämfört med de tre senaste åren uppmärksammas. Utmärkelserna bygger på kommunernas enkätsvar.