onsdag 24 augusti

09:30

Växjö kommun har under 2022 tecknat ett idéburet offentligt partnerskap med fyra föreningar i syfte att öka folkhälsan och att bidra till ökad rörelse och integration. Therese Jaramillo och Ulrika Pizzeghello från Växjö kommun berättar om samverkansformen, om möjligheten till mer långsiktiga insatser och stöd, samt hur föreningar i samverkan med kommunen kan verka som en samhällskraft för hållbar utveckling.
Östers IF är en av föreningarna som ingår i partnerskapet där Sara Lennqvist, CSR – ansvarig i föreningen berättar mer om Öster i samhället, som innefattar ett antal olika värdeskapande växande fotbollsprojekt. Målet är att aktivera och utbilda ungdomar, skapa en positiv sammanhållning bland ungdomar från olika miljöer och stadsdelar och därmed medverka till minskad kriminalitet och utanförskap.

Therése Jaramillo och Ulrika Pizzeghello, verksamhetsutvecklare Växjö kommun
Sara Lennqvist, CSR-ansvarig Östers IF/Öster i samhället