onsdag 24 augusti

09:00

Hur gör vi unga delaktiga i skapandet av en aktiv fritid? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar rättighetsbaserat ungdomsperspektiv som är en modell för att arbeta med ungdomspolitik. Vidare berättar de om demokratiuppdraget som syftar till att främja ungas delaktighet i demokratin som är en femårig samverkan med bland annat Växjö kommun.

Cilla Ilhammar och Lena Edring, utvecklingsledare på MUCF