onsdag 24 augusti

13:30

Hör om arbetet med Regionteatern Blekinge Kronobergs föreställning Älskade Araby. Araby är Växjö stads fjärde folkrikaste stadsdel och ett av de områden som polisen valt att kalla för  ”särskilt utsatt område”. Med det menas ett område med så mycket problem att det krävs insatser från alla myndigheter då läget anses vara akut. Men vad anser de som bor där? I media beskrivs stadsdelen oftast med gängkriminalitet och utanförskap. Beskrivningen utifrån Arabybornas perspektiv målar ofta upp en helt annan bild. Älskade Araby är en livedokumentär om stadsdelen Araby i Växjö, framförd och berättad av Arabyborna själva.

Andreas Dahl, chefspedagog/konstnärlig ledare, Medborgarscenen, Regionteatern Blekinge Kronoberg