tisdag 23 augusti

13:00 Välkomna

Bo Frank, Borgmästare Växjö kommun, Maria Modig, vice ordförande SKF, Jon Malmqvist, ordförande, Kultur- och fritidsnämnden samt Tomas Ekelius, förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen

13:15 Invigning Crazy Daze

Crazy Daze är en högoktanig rock’n’roll-maskin från mörkaste Småland, som efter spelningar i Kroatien, på Finlandsbåten och för Kronprinsessan äntligen släppt sin debut-EP. Bandet är en del av Ensemble Cor, Växjös glada Hudik.

14:00 Goda föreningsmiljöer för idrott och kultur

Forskare vid Linnéuniversitetet har studerat vad som kännetecknar goda idrottsliga utvecklingsmiljöer och utifrån de aktuella resultaten diskuteras vad de kan innebära i olika föreningsmiljöer.

Mats Glemne & PG Fahlström, Linnéuniversitetet

15:15 I huvudet på en normalstörd

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996 Glada Hudik-teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Resan har kantats av en mängd mentala omställningar – hos grundaren, hos de medverkande och inte minst hos omgivningen. Pär berättar om vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.

Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern

19:00 Mat och mingel på Växjö stadsbibliotek

Välkommen till stadsbiblioteket där du bjuds på småländsk mingeltallrik ackompanjerat av ljuva toner från kvällens husmusiker. Dessutom kommer du att få navigera dig genom en utmaning som sätter både sinne och fysik på prov.

onsdag 24 augusti

08:10 Sveriges Friluftskommun 2022

Prisceremoni för Sveriges friluftskommun 2022 och Årets förbättrare 2022.

För friluftslivet var 2021 ett speciellt år. Luften är fri/Friluftslivets År genomfördes över hela landet och uppmärksammade friluftsliv i alla former och för alla, men särskilt för målgrupperna, barn och ovana friluftsutövare. Även pandemin har påverkat friluftslivsvanorna.

Kommunerna har en viktig roll för friluftslivet. För att uppmärksamma och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv delar Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv årligen, sedan 2010, ut pris till Sveriges friluftskommun. Även den kommun som förbättrat sitt arbete mest jämfört med de tre senaste åren uppmärksammas. Utmärkelserna bygger på kommunernas enkätsvar.

09:00 Ung delaktighet för en aktiv fritid

Hur gör vi unga delaktiga i skapandet av en aktiv fritid? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar rättighetsbaserat ungdomsperspektiv som är en modell för att arbeta med ungdomspolitik. Vidare berättar de om demokratiuppdraget som syftar till att främja ungas delaktighet i demokratin som är en femårig samverkan med bland annat Växjö kommun.

Cilla Ilhammar och Lena Edring, utvecklingsledare på MUCF

09:30 Idéburet offentligt partnerskap

Växjö kommun har under 2022 tecknat ett idéburet offentligt partnerskap med fyra föreningar i syfte att öka folkhälsan och att bidra till ökad rörelse och integration. Therese Jaramillo och Ulrika Pizzeghello från Växjö kommun berättar om samverkansformen, om möjligheten till mer långsiktiga insatser och stöd, samt hur föreningar i samverkan med kommunen kan verka som en samhällskraft för hållbar utveckling.
Östers IF är en av föreningarna som ingår i partnerskapet där Sara Lennqvist, CSR – ansvarig i föreningen berättar mer om Öster i samhället, som innefattar ett antal olika värdeskapande växande fotbollsprojekt. Målet är att aktivera och utbilda ungdomar, skapa en positiv sammanhållning bland ungdomar från olika miljöer och stadsdelar och därmed medverka till minskad kriminalitet och utanförskap.

Therése Jaramillo och Ulrika Pizzeghello, verksamhetsutvecklare Växjö kommun
Sara Lennqvist, CSR-ansvarig Östers IF/Öster i samhället

10:30 Hjärnan och hälsan på jobbet – om hur vi mår bättre, gör bättre och blir bättre

Genom att förstå vår hjärna bättre kan vi förstå oss själva och andra bättre. I den här föreläsningen får du bättre förståelse för varför vi tänker, känner och gör som vi gör. Det handlar om att göra hjärnans kemi till något så konkret att det guidar i vardagen. Vad gör oss engagerade? Vad innebär det för hjärnan? Varför ska vi inte helt försöka undvika stress? Hur blir vi stärkande för varandra på jobbet? Varför är vägen till välbefinnande att bli bekväm med det obekväma? Välkommen till ett stärkande pass om hur vi skapar energi, trygghet och välmående på jobbet.

Anna Tebelius Bodin, pedagog, föreläsare och författare

13:30 Älskade Araby

Hör om arbetet med Regionteatern Blekinge Kronobergs föreställning Älskade Araby. Araby är Växjö stads fjärde folkrikaste stadsdel och ett av de områden som polisen valt att kalla för  ”särskilt utsatt område”. Med det menas ett område med så mycket problem att det krävs insatser från alla myndigheter då läget anses vara akut. Men vad anser de som bor där? I media beskrivs stadsdelen oftast med gängkriminalitet och utanförskap. Beskrivningen utifrån Arabybornas perspektiv målar ofta upp en helt annan bild. Älskade Araby är en livedokumentär om stadsdelen Araby i Växjö, framförd och berättad av Arabyborna själva.

Andreas Dahl, chefspedagog/konstnärlig ledare, Medborgarscenen, Regionteatern Blekinge Kronoberg

torsdag 25 augusti

09:00 Evenemangssäkerhet

Petter Säterhed, säkerhetsexpert med mer än 25 års erfarenhet av planering och genomförande av säkerhet på små och stora evenemang, t.ex. Way out West, Peace & Love, Bråvalla, Helsingborgsfestivalen, Malmöfestivalen, Skid-VM, Vasaloppet, Nyinvigningen av Nationalmuseum. Författare till ”Säkerhetsguide för evenemang” och SKR:s ”Skydd mot fordonsattacker” och kursledare och föreläsare på Karlstad Universitet för kurserna Evenemangssäkerhet 1, 2 och 3.

Petter Säterhed, Säkerhetskonsult med mångårig erfarenhet från stora och små evenemang

 

10:00 Det fria ordets hus

Nahide Arabadji, verksamhetsutvecklare, presenterar arbetet med fristad Växjö och reciterar det småländska litterära arvet.

10:45 Utsatt ledarskap

Carin Götblad ger dig verktyg att driva utvecklingsarbete i stora och medelstora organisationer. Hennes metod med ökat inflytande och ansvarstagande bland medarbetarna i linje har visat sig ge resultat i verkligheten. Med motivation och konfliktlösning har hon kunnat förändra mycket föråldrade strukturer. Hon delar även frikostigt med sig av egna erfarenheter och exempel från sin tid som chef på olika nivåer i olika företag och organisationer, bland annat om hur hon har fått in nya perspektiv på gamla frågor och hur hon använt konflikter som en drivkraft i utvecklingsarbetet.

Carin Götblad, Polismästare (Tidigare regionpolischef för Polisregion Mitt: Uppsala län, Gävleborg och Västmanlands län)

 

Vi reserverar oss för ev. ändringar.