Tema 2022:
Goda utvecklingsmiljöer för idrott och kultur

Äntligen planerar vi för en konferens där vi ska få träffas, lära nytt och utbyta erfarenheter.

Årets tema är goda utvecklingsmöjligheter för idrott och kultur och syftar till att ge en fördjupande inblick i hur kommuner kan arbeta med miljöer för kultur och idrott, för att skapa långsiktigt stabila organisationer som stärker folkhälsan och bidrar till en aktiv fritid.

Programmet består av matnyttiga föreläsningar av namnkunniga experter på områden som ledarskap, lärande, inkludering och säkerhet. Föreläsningsprogrammet kompletteras med ett valbart studiebesök.

Välkomna till Växjö 2022 – anmäl dig här!