tisdag 23 augusti

14:00

Tydliga mål, en tro på långsiktigt arbete och kompetenta coacher – Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer är en rapport skriven av PG Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér (2016) som är en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Oavsett storlek på verksamhet eller om det är en enskild tränare eller en styrelse som är drivande framkommer vikten av att det finns en vision och tydliga mål med verksamheten. Kontinuitet är något som präglar verksamheten och som man står fast vid även när omgivningen kräver förändring. Man kan se det som en positiv tröghet som innebär att förändringar genomförs först efter noggranna överväganden och att det finns en förståelse för att resultaten, trots en fungerande verksamhet, kan variera. Forskartrion berättar, utifrån sin studie, om hur våra miljöer kan påverka en individs utveckling.

Mats Glemne, PG Fahlström & Susanne Linnér, Linnéuniversitetet