torsdag 25 augusti

09:00

Hur gör vi unga delaktiga i skapandet av en aktiv fritid? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar rättighetsbaserat ungdomsperspektiv som är en modell för att arbeta med ungdomspolitik. Vidare berättar de om demokratiuppdraget som syftar till att främja ungas delaktighet i demokratin som är en femårig samverkan med bland annat Växjö kommun.

Cilla Ilhammar, utvecklingsledare på MUCF

Jonna Welin tar vid och berättar om kommunsamverkan för att säkerställa ungdomars rätt till delaktighet och inflytande. Om lyckade exempel och vägar för att nå de grupper av ungdomar som traditionellt inte är engagerade i en förening eller organiserade fritidsaktiviteter och som är svåra att nå. Jonna Welin, fritidsgårdschef Växjö kommun.

Jonna Welin, fritidsgårdschef Växjö kommun