onsdag 24 augusti

09:00

Petter Säterhed berättar om vikten av ett gott säkerhetsarbete i planering och genomförande av publika evenemang, och om den komplexa relationen mellan säkerhet, trygghet och goda upplevelser.

Petter Säterhed, projektledare på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och säkerhetskonsult med mångårig erfarenhet från stora och små evenemang.