tisdag 23 augusti

13:00

Bo Frank, Borgmästare Växjö kommun, Maria Wallengren, ordförande SKF, Jon Malmqvist, ordförande, Kultur- och fritidsnämnden samt Tomas Ekelius, förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen