tisdag 23 augusti

13:00 Välkomna

Bo Frank, Borgmästare Växjö kommun, Maria Wallengren, ordförande SKF, Jon Malmqvist, ordförande, Kultur- och fritidsnämnden samt Tomas Ekelius, förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen

14:00 Goda föreningsmiljöer för idrott och kultur

Tydliga mål, en tro på långsiktigt arbete och kompetenta coacher – Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer är en rapport skriven av PG Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér (2016) som är en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Oavsett storlek på verksamhet eller om det är en enskild tränare eller en styrelse som är drivande framkommer vikten av att det finns en vision och tydliga mål med verksamheten. Kontinuitet är något som präglar verksamheten och som man står fast vid även när omgivningen kräver förändring. Man kan se det som en positiv tröghet som innebär att förändringar genomförs först efter noggranna överväganden och att det finns en förståelse för att resultaten, trots en fungerande verksamhet, kan variera. Forskartrion berättar, utifrån sin studie, om hur våra miljöer kan påverka en individs utveckling.

Mats Glemne, PG Fahlström & Susanne Linnér, Linnéuniversitetet

15:15 I huvudet på en normalstörd

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996 Glada Hudik-teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Resan har kantats av en mängd mentala omställningar – hos grundaren, hos de medverkande och inte minst hos omgivningen. Pär berättar om vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.

Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern

onsdag 24 augusti

08:10 Sveriges Friluftskommun 2022

Prisceremoni för Sveriges friluftskommun 2022 och Årets förbättrare 2022.

För friluftslivet var 2021 ett speciellt år. Luften är fri/Friluftslivets År genomfördes över hela landet och uppmärksammade friluftsliv i alla former och för alla, men särskilt för målgrupperna, barn och ovana friluftsutövare. Även pandemin har påverkat friluftslivsvanorna.

Kommunerna har en viktig roll för friluftslivet. För att uppmärksamma och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv delar Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv årligen, sedan 2010, ut pris till Sveriges friluftskommun. Även den kommun som förbättrat sitt arbete mest jämfört med de tre senaste åren uppmärksammas. Utmärkelserna bygger på kommunernas enkätsvar.

09:00 Evenemangssäkerhet

Petter Säterhed berättar om vikten av ett gott säkerhetsarbete i planering och genomförande av publika evenemang, och om den komplexa relationen mellan säkerhet, trygghet och goda upplevelser.

Petter Säterhed, projektledare på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och säkerhetskonsult med mångårig erfarenhet från stora och små evenemang.

10:30 Hjärnan och hälsan på jobbet – om hur vi mår bättre, gör bättre och blir bättre

Genom att förstå vår hjärna bättre kan vi förstå oss själva och andra bättre. I den här föreläsningen får du bättre förståelse för varför vi tänker, känner och gör som vi gör. Det handlar om att göra hjärnans kemi till något så konkret att det guidar i vardagen. Vad gör oss engagerade? Vad innebär det för hjärnan? Varför ska vi inte helt försöka undvika stress? Hur blir vi stärkande för varandra på jobbet? Varför är vägen till välbefinnande att bli bekväm med det obekväma? Välkommen till ett stärkande pass om hur vi skapar energi, trygghet och välmående på jobbet.

Anna Tebelius Bodin, pedagog, föreläsare och författare

13:30 Älskade Araby

Hör om arbetet med Regionteatern Blekinge Kronobergs föreställning Älskade Araby. Araby är Växjö stads fjärde folkrikaste stadsdel och ett av de områden som polisen valt att kalla för ”särskilt utsatt område”. Med det menas ett område med så mycket problem att det krävs insatser från alla myndigheter då läget anses vara akut. Men vad anser de som bor där? I media beskrivs stadsdelen oftast med gängkriminalitet och utanförskap. Beskrivningen utifrån Arabybornas perspektiv målar ofta upp en helt annan bild. Älskade Araby är en livedokumentär om stadsdelen Araby i Växjö, framförd och berättad av Arabyborna själva.

Regionteatern Blekinge Kronoberg

torsdag 25 augusti

09:00 Ung delaktighet för en aktiv fritid

Hur gör vi unga delaktiga i skapandet av en aktiv fritid? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar rättighetsbaserat ungdomsperspektiv som är en modell för att arbeta med ungdomspolitik. Vidare berättar de om demokratiuppdraget som syftar till att främja ungas delaktighet i demokratin som är en femårig samverkan med bland annat Växjö kommun.

Cilla Ilhammar, utvecklingsledare på MUCF

Jonna Welin tar vid och berättar om kommunsamverkan för att säkerställa ungdomars rätt till delaktighet och inflytande. Om lyckade exempel och vägar för att nå de grupper av ungdomar som traditionellt inte är engagerade i en förening eller organiserade fritidsaktiviteter och som är svåra att nå. Jonna Welin, fritidsgårdschef Växjö kommun.

Jonna Welin, fritidsgårdschef Växjö kommun

10:45 Utsatt ledarskap

Carin Götblad ger dig verktyg att driva utvecklingsarbete i stora och medelstora organisationer. Hennes metod med ökat inflytande och ansvarstagande bland medarbetarna i linje har visat sig ge resultat i verkligheten. Med motivation och konfliktlösning har hon kunnat förändra mycket föråldrade strukturer. Hon delar även frikostigt med sig av egna erfarenheter och exempel från sin tid som chef på olika nivåer i olika företag och organisationer, bland annat om hur hon har fått in nya perspektiv på gamla frågor och hur hon använt konflikter som en drivkraft i utvecklingsarbetet.

Carin Götblad, Polismästare (tidigare regionpolischef för Polisregion Mitt med 2500 medarbetare)

 

Vi reserverar oss för ev. ändringar.